Bridge

Home » Bridge

Alkavatko nettikasinoiden vilkkuvat valot, alati modernimmat kortti- ja pöytäpelit ja kaikki niiden ohessa pyörivä hullunmylly väsyttämään? Tällöin voi olla hyvä hetki pitää pieni tauko rahapelien pelaamisesta, ja suunnata muiden ajanvietteiden pariin. Korttipakkaa ei kuitenkaan kannata jättää nurkkapöydän lokeroon pölyttymään. Sen sijaan perinteiset korteilla pelattavat seurapelit tuovat hauskaa vaihtelua rahapelaamiseen, ja bridgen, ristiseiskan tai pasianssin jälkeen nettikasinoilla pelaaminen on entistä raikkaampi kokemus.

Perinteisten seura- ja korttipelien kuninkuusluokkaan kuuluu monia pelejä, jotka suuri yleisö tuntee lähinnä nimeltä. Yksi pelatuimmista ja arvostetuimmista seurapeleistä on bridge. Bridgellä on pitkä ja vaiheikas historia, ja sitä on joidenkin historiallisten lähteiden mukaan pelattu eri muodoissa jo keskiajan lopulta lähtien. Pitkä historia on vain yksi syy bridgen kolossaaliselle asemalle korttipelien ystävien keskuudessa. Muita syitä pelin suosiolle ovat sen haastavuus ja sopivuus niin kilpailulliseen pelaamiseen kuin kevyen rentomieliseen pelailuun ystävien kesken.

Miten bridgeä pelataan?

Bridgen historiasta ja muista pelin ulkopuolisista hienouksista voisi tarinoida tuntikausia. Bridgen loiston ydin kuitenkin piilee sen pelillisissä ansioissa. Näiden ymmärtäminen vaatii pitkää kokemusta pelin parissa, ja bridgen oppiminen vaatiikin kokemuksen kartuttamista ja pelin suoranaista opiskelua. Kaikkia pelin monimutkaisimmista piirteistä ei voi lyhyeen esittelyyn tiivistää, mutta kerromme seuraavaksi pelin perusteet sekä miten pelaamisen makuun pääsee helpoiten.

Pelin tavoite

Ensimmäisenä bridgestä on mainittava se, että kyseessä on tikkipeli. Pelissä pelaajat siis lyövät yhden kortin pöytään jokaisella kierroksella omalla vuorollaan, ja arvokkaimman kortin pöytään lyöneen pelaajan joukkue voittaa tikin.

Yhdessä bridgepelissä on mukana neljä pelaajaa. Bridgeä pelataan pareittain, ja parit joko päätetään tai arvotaan ennen korttien jakamista. Perinteisesti vastapäätä toisiaan istuvat pelaajat muodostavat parin, eli puolueen. Bridgeä pelataan tavallisella eurooppalaisella korttipakalla, joka koostuu 52 kortista, ja on jaettu neljään eri maahan.

Korttien jako

Bridgepeli alkaa korttien jakamisella pelaajien kesken. Korttipakka jaetaan tasan pelaajien kesken, joten jokainen pelaaja aloittaa 13 kortin kädellä. Kilpailullisessa bridgessä pelaajille annetaan valmiiksi jaettu korttipakka. Jakajan rooli siirtyy pelaajalta toiselle uuden jaon koittaessa.

Tarjouskierros

Korttien jakoa seuraa tarjouskierros. Tarjouskierroksella pelaajat ilmaisevat, kuinka monta tikkiä tarjoajan puolue lupaa voitta, ja mikä maa on jaossa valttina. Tarjous muodostuu siis sekä tasosta että maasta. Pelaajan tarjous voi siis olla esimerkiksi kaksi ja hertta. Tällöin hän lupaa voittavansa kahdeksan tikkiä, ja valttimaana on hertta. Muut pelaajat voivat joko korottaa tai passata tarjousta. Tarjouksen taso voi nousta aina seitsemään asti, jolloin pelaaja lupaa voittavansa seitsemän tikkiä. Myös maita on mahdollista korottaa. Maiden arvojärjestys on seuraavanlainen: risti = ruuti < hertta = pata. Lisäksi jako voidaan pelata ilman valttia. tällöin sitä kutsutaan sangiksi. Sangi on arvoltaan kaikkia maita suurempi.

Tarjouskierros jatkuu siihen asti, kunnes kukaan pelaaja ei enää halua korottaa. Neljän pelaajan bridgepelissä tämä vaatii siis kolmen perättäisen passauksen tarjouskierroksella.

Korottamisen ja passaamisen lisäksi pelaajat voivat myös kahdentaa tarjouskierroksella. Tällä tarkoitetaan tarjoukseen reagoimista tuplaamalla pelin arvo. Kahdentamisen voi vastakahdentaa, jolloin arvo nelinkertaistuu alkuperäisestä tarjouksesta.

Kun viimeinen tarjous on asetettu, eikä sitä haluta korottaa tai kahdentaa, tarjouksen asettaneesta pelaajasta tulee pelinviejä ja varsinainen pelaaminen alkaa.

Pelin kulku ja tikkien jahtaaminen

Tarjouskierroksen jälkeen pelaajat alkavat pelaamaan kortteja kädestään. Pelinviejän vasemmalla puolella istuva pelaaja lyö pöytään lähtökortin, jonka päälle muut pelaajat pelaavat korttejaan. Lähtökortin jälkeen on peliviejän partnerin vuoro. Bridgessä pelinviejän partneri paljastaa kaikki korttinsa pöydälle, eikä osallistu kierrokseen aktiivisesti. Sen sijaan pelinviejä ohjastaa tätä asettamaan pelinviejän haluaman kortin pöydälle. Korttinsa avoimesti paljastanutta passiivista pelaajaa kutsutaan joko pöydäksi tai puu-ukoksi.

Lähtökortin päälle lyötyjen korttien tulee olla arvoltaan suurempia kuin alkuperäinen kortti. Kortin on oltava samaa maata kuin lähtökortin, jotta se voidaan pelata. Jos tarjouskierroksella on sovittu, että jaossa on valttimaa, tämän maan kortit voidaan aina pelata riippumatta lähtökortin maasta. Arvokkain valttikortti voittaa tikin.

Uusia tikkejä pelataan siihen asti, että kortit ovat loppuneet, eikä pelaaminen enää ole mahdollista. Tällöin voidaan tehdä uusi jako, tarjouskierros, pelinviejän valinta ja jatkaa pelaamista.

Pisteidenlasku

Kun jako on pelattu, ja pelinviejä on joko onnistunut tai epäonnistunut lupauksessaan saavuttaa tietty määrä tikkejä, on aika laskea jaon pisteet.

Bridgessä annetaan pisteitä joko ”viivan alle tai viivan päälle”. Yksi peli päättyy, kun joukkue saa viivan alle 100 pistettä. Bridgeä pelataan tavallisesti neljän jaon tai pelin kokonaisuuksissa. Kun kaikki jaot on pelattu, jakojen aikana kerätyt pisteet lasketaan yhteen, ja niiden perusteella todetaan pelin voittaja. Lopussa lasketaan yhteen sekä viivan alle että sen ylle annetut pisteet.

Jos pelinviejä on onnistunut täyttämään lupauksensa, ja saavuttanut sovitun määrän tikkejä, hän sekä hänen parinsa saavat pisteitä jokaisesta tikistä. Jos valttina on ollut yläväri, eli hertta tai pata, jokaisesta tikistä annetaan 30 pistettä.

Jos pelinviejän puolue kerää enemmän kuin lupaamansa määrän tikkejä, nämä ylitikit pisteytetään viivan yläpuolelle.

Jos valttina on ollut risti tai ruutu, eli alaväri, tikistä annetaan 20 pistettä.

Jos tarjous on kahdennettu, jokainen tikki pisteytetään kaksinkertaisena. Vastakahdennetun tarjouksen tikit pisteytetään nelinkertaisina.

Jos valttia ei ole ollut, eli jako on ollut sangi, ensimmäisestä tikistä annetaan 40 pistettä ja sitä seuraavista tikeistä 30 pistettä. Myös sangitikkien pisteet voidaan monistaa, jos ne on kahdennettu.

Jos pelinviejä ei onnistu lupauksessaan, eikä saa tarpeeksi tikkejä, tarjouksen ja lopullisen tikkimäärän erotuksesta puhutaan pieteinä. Jokaisesta piedistä, eli puuttuvasta tikistä pisteytetään vastapuolelle 50 pistettä.

Lopuksi

Kaiken kaikkiaan bridge on perusidealtaan yksinkertainen peli. Sen monimutkainen pisteidenlaskujärjestelmä ja rajattomat taktikointimahdollisuudet tarjous- ja pelivaiheissa mahdollistavat pelissä kehittymisen loputtomasti. Bridge on peli, jota on syytä opiskella, ennen kuin siitä on mahdollista nauttia kunnolla. Tämä onnistuu esimerkiksi pelejä seuraamalla ja tutustumalla pelaajien yhteisöihin. Bridge vaatii pelaajiltaan hyvää keskittymiskykyä, valppautta reagoida pelin kulkuun ja analysoida vastapelaajien mahdollisia kortteja sekä laskupäätä tarjousten ja korttien kanssa pähkäilemiseen. Bridge on ikivihreä peli, ja sen hienouteen on mahdotonta kyllästyä.

Read More
2 vuotta ago
2 vuotta ago
Viimeisimmät artikkelit
Recent News
2 vuotta ago
2 vuotta ago
2 vuotta ago